gkj.lagu-gereja.com

View : 296 kali
Download MP3 Music
Minggu, 30 April 2023
Minggu Paskah IV (Putih)
TEMA PERAYAAN IMAN
Bertekun Dalam Iman Dan Kasih
TUJUAN: -
DAFTAR BACAAN:
Bacaan I : Kisah Para Rasul 2:42-47
Tanggapan : Mazmur 23
Bacaan II : 1 Petrus 2:19-25
Bacaan Injil : Yohanes 10:1-10
KETERANGAN:
Bahan Khotbah Jangkep ada di dalam buku masa Paskah 2023
yang diterbitkan oleh LPP Sinode GKJ dan GKI Wilayah Jawa Tengah

PATULADHAN
“... Gusti Yesus iya wis nandhang sangsara kanggo kowe sarta wis nilari tuladha marang kowe, supaya kowe uga tumindak kaya Panjenengane.” (I Petrus 2:21b-c)

KItab Suci paring paseksi bilih anggenipun Gusti Yesus nampi paukuman (salib), punika supados kita sami pinaringan pangapuntening dosa. Panjenenganipundipunpilara supados kita kasarasaken. Panjenenganipun kadadosaken dosa, supados kita kadadosaken leres dening kaleresan-Ipun. Panjenenganipun nglampahi seda, supados kita nampi gesang-Ipun. Panjenenganipun ngalami kamiskinan, supados kita ngrahabi kaluberan-Ipun. Panjenenanipun nanggel raos lingsem, supados kita nampi kamulyan-Ipun. Panjenenganipun nanggel panampik, supados kita katarimah dening Gusti Allah Sang Rama. Panjenenganipun dados laknat, supados kita nampeni berkah.

Dados, punapa malih ingkang kedah kita tindakaken? Mboten wonten, kejawi namung tansah nindakaken patuladhan-Ipun. Manawi kita sampun kaapunten dosanipun dening Gusti, kita ugi sami ngapunteni dosaning sesami kita. Menawi Gusti sampun nyarasaken sesakit kita, kita ugi sami nyarasaken sesakiting tiyang sanes. Manawi Gusti sampun ngleresaken kita, kita ugi sami ngleresaken tiyang sanes srana mbudidaya supados tiyang punika purun mratobat saking kalepatanipun. Menawi Gusti sampun maringi gesang kangge kita, kita ugi maringi gesang kangge sesami kita ingkang mbleret utawi malah pejah semangat gesangipun. Manawi kita sami kaparingan kaluberan dening Gusti, kita ugi andum kaluberan dhateng tiyang sanes, satemah kabingahan wonten ing Sang Kristus saged ugi karaosaken dening sesami kita.

Kanthi nindakaken patuladhanipun Sang Kristus punika, gesang kita temtu badhel ndayani sae tumrap gesanging tiyang sanes. Inggih punika ingkang dipunkarsakaken dening Gusti, supados sadaya manungsa, inggih sadaya “mendan-Ipun” samia wilujeng lan nampeni sih-rahmat-Ipun ingkang luhur-mulya. | IWSPelatihan Online EasyWorship 2009 mulai 06 April 2015
- Soal Latihan 1 EasyWorship 2009 - Pembuatan Slide Tata Ibadah
- Register | Login
Selanjutnya:

Renungan GKJ Minggu, 7 Mei 2023 - Diselamatkan oleh Kasih Setia-Nya - Yohanes 14:1-14 - Minggu Paskah V (Putih)


Sebelum:

Renungan GKJ Minggu, 23 April 2023 - Yesus Adalah Tuhan Dan Kristus - Lukas 24:13-35 - Minggu Paskah III (Putih)MENU UTAMA:
Kidung Pasamuan Jawi (KPJ)(1)
Alkitab JAWA Prajanjian Lawas(1)
Contoh Tata Ibadah GKJ(25)
Kalender GKJ 2017(7)
Kalender GKJ 2018(12)
Kalender GKJ 2019(12)
Kalender Liturgi GKJ 2023(12)
Khotbah GKJ 2016(1)
Kidung Pasamuan Jawi (KPJ)(317)
Kidung Pasamuwan Kristen (KPK)(8)
Kidung Pasamuwan Kristen Anyar (KPKA)(345)
Kidung Pasamuwan Kristen Lawas (KPKL)(171)
Kidung Ria GKJW(24)
Klasis Gereja Kristen Jawa (GKJ)(32)
NA(1)
Pembacaan Alkitab 2016(1)
Renungan GKJ 2022(29)
Renungan GKJ 2023(13)
Renungan GKJ 2024(1)
Renungan GKJW 2024(2)
Tata Ibadah GKJ 2024(1)
Tentang GKJ(3)
xx(6)
xxx(4)

Arsip Renungan GKJ 2023..


Register   Login  


Kalender Liturgi GKJ Juni 2023


Kostenlose Backlinks bei http://backl.pommernanzeiger.de Seitenpartner www.condor-bbs.com Rankingcloud.de - Hosting in der Cloud Suchmaschinenoptimierung Kostenloser Auto-Backlink von www.cheers2.de