gkj.lagu-gereja.com

View : 232 kali
Download MP3 Music
Minggu, 23 April 2023
Minggu Paskah III (Putih)
TEMA PERAYAAN IMAN
Yesus Adalah Tuhan Dan Kristus
TUJUAN: -
DAFTAR BACAAN:
Bacaan I : Kisah Para Rasul 2:14a, 36-41
Tanggapan : Mazmur 116:1-4, 12-19
Bacaan II : 1 Petrus 1:17-23
Bacaan Injil : Lukas 24:13-35
KETERANGAN:
Bahan Khotbah Jangkep ada di dalam buku masa Paskah 2023
yang diterbitkan oleh LPP Sinode GKJ dan GKI Wilayah Jawa Tengah

KABEGJAN LAN KADARMAN
“Amargi namung kabegjan lan kadarman thok ingkang badhe ngirid lampah kawula, salaminipun gesang, saha kawula badhe manggen wonten ing padalemaning Sang Yehuwah ing salaminipun” (Kitab Jabur 23:6)

Wonten ing Bausastra Jawi, kabegjan punika tegesipun lelampahan ingkang  maremaken manah, kosokwangsulanipun cilaka. Menggah kadarman dipuntegesaken: kautaman utawi pandamel sae. Manawi Juru Masmur gesangipun kebak lelampahan ingkang maremaken manah, kautaman, saha pandamel sae, wah, punika saestu kabingahan ingkang saklangkung ageng.

Punapa malih menawi ing paripurnanipun, Juru Masmur badhe manggen wonten ing padalemaning Sang Yehuwah ing salaminipun. Temtu sedaya punika dados satunggaling kabingahan ingkang tanpa pepindhan. Wonten ing Pangandharing Toret 28:1-14, kasebataken bilih Gusti Allah badhe maringi sadhengah berkah tumraping umat-Ipun ingkang setya.

Sadhengah berkah punika, miturut penginjil Derek Prince, arupi: pakurmatan, kasarasan, kasuburan, kamakmuran, kamenangan, lan gesang ingkang tansah dados keparengipun Gusti. ketingalipun sadaya berkah punika sampun dipunraosaken dening Juru Masmur, ingkang nggambaraken Gusti Allah kadosdene Pangeni Utami ingkang satuhu nresnani Juru Masmur minangka “mendan-Ipun” ing sadhengah kawontenan.

Pangen Ingkang Utami punika sampun manjalma wonten ing pribadining Gusti Yesus Kristus (Yok. 10:1-21). Panjenenganipun netepaken kita minangka menda-mendanipun. Minangka para kagunganipun Gusti, kita badhe nampi sadhengah kabegjan lan kadarman ing sauruting gesang kita sauger kita sami wanuh dhateng Panjenenganipun lan ngetut wingking Panjenenganipun.Sumangga, sadaya punika kita tindakaken kanthi setya supados kabegjan lan kadarman punika tansah ngirid ing sauruting gesang kita, sae ing ndonya, punapa dene ing swarga. | *IWS

Pelatihan Online EasyWorship 2009 mulai 06 April 2015
- Soal Latihan 1 EasyWorship 2009 - Pembuatan Slide Tata Ibadah
- Register | Login
Selanjutnya:

Renungan GKJ Minggu, 30 April 2023 - Bertekun Dalam Iman Dan Kasih - Yohanes 10:1-10 - Minggu Paskah IV (Putih)


Sebelum:

Renungan GKJ Minggu, 17 April 2023 - Dilahirkan Untuk Hidup Yang Penuh Harapan - Yohanes 20:19-31 - Minggu Paskah II (Putih)MENU UTAMA:
Kidung Pasamuan Jawi (KPJ)(1)
Alkitab JAWA Prajanjian Lawas(1)
Contoh Tata Ibadah GKJ(25)
Kalender GKJ 2017(7)
Kalender GKJ 2018(12)
Kalender GKJ 2019(12)
Kalender Liturgi GKJ 2023(12)
Khotbah GKJ 2016(1)
Kidung Pasamuan Jawi (KPJ)(317)
Kidung Pasamuwan Kristen (KPK)(8)
Kidung Pasamuwan Kristen Anyar (KPKA)(345)
Kidung Pasamuwan Kristen Lawas (KPKL)(171)
Kidung Ria GKJW(24)
Klasis Gereja Kristen Jawa (GKJ)(32)
NA(1)
Pembacaan Alkitab 2016(1)
Renungan GKJ 2022(29)
Renungan GKJ 2023(13)
Renungan GKJ 2024(1)
Renungan GKJW 2024(2)
Tata Ibadah GKJ 2024(1)
Tentang GKJ(3)
xx(6)
xxx(4)

Arsip Renungan GKJ 2023..


Register   Login  


Kalender Liturgi GKJ Juni 2023


Kostenlose Backlinks bei http://backl.pommernanzeiger.de Seitenpartner www.condor-bbs.com Rankingcloud.de - Hosting in der Cloud Suchmaschinenoptimierung Kostenloser Auto-Backlink von www.cheers2.de