gkj.lagu-gereja.com

Kidung Pasamuwan Kristen Lawas (KPKL):


KPKL 1 Masmur 1

KPKL 2 Masmur 2

KPKL 3 Masmur 4

KPKL 4 Masmur 19

KPKL 5 Masmur 23

KPKL 6 Masmur 25

KPKL 7 Masmur 27

KPKL 8 Masmur 29

KPKL 9 Masmur 31

KPKL 10 Masmur 32

KPKL 11 Masmur 36:6-11

KPKL 12 Masmur 42

KPKL 13 Masmur 46

KPKL 14 Masmur 51

KPKL 15 Masmur 62

KPKL 16 Masmur 65

KPKL 17 Masmur 68

KPKL 18 Masmur 68

KPKL 19 Masmur 71

KPKL 20 Masmur 73:23-28

KPKL 21 Masmur 84

KPKL 22 Masmur 86

KPKL 23 Masmur 89

KPKL 24 Masmur 90

KPKL 25 Masmur 91

KPKL 26 Masmur 95:1-7

KPKL 27 Masmur 96

KPKL 28 Masmur 87

KPKL 29 Masmur 100

KPKL 30 Masmur 103

KPKL 31 Masmur 105

KPKL 32 Masmur 112

KPKL 33 Masmur 116

KPKL 34 Masmur 117

KPKL 35 Masmur 118

KPKL 36 Masmur 119

KPKL 37 Masmur 121

KPKL 38 Masmur 122

KPKL 39 Masmur 123

KPKL 40 Masmur 127

KPKL 41 Masmur 130

KPKL 42 Masmur 133

KPKL 43 Masmur 134

KPKL 44 Masmur 136

KPKL 45 Masmur 138

KPKL 46 Masmur 139

KPKL 47 Masmur 146

KPKL 48 Masmur 150

KPKL 49 Tiyang Punapa Ingkang Rahayu

KPKL 50 Donga Rama Kawula

KPKL 51 Pamuji Bebukaning Kempalan

KPKL 52 Pamuji Bibaran Kempalan

KPKL 53 Kidung Pamujinipun Maryam

KPKL 54 Kidung Pamujinipun Zacharyah

KPKL 55 Kidung Pamujinipun Simeon

KPKL 56 Rawuhipun Gusti

KPKL 57 Rawuhipun Gusti

KPKL 58 Wiyosipun Gusti (Dalu Suci)

KPKL 59 Wiyosipun Gusti

KPKL 60 Wiyosipun Gusti

KPKL 61 Wiyosipun Gusti

KPKL 62 Wiyosipun Gusti

KPKL 63 Wiyosipun Gusti

KPKL 64 Wiyosipun Gusti Yesus

KPKL 65 Kasampurnanipun Gusti

KPKL 66 Kasucenipun Gusti

KPKL 67 Cariyosipun Gusti Yesus

KPKL 68 Juru Pangen Ingkang Utami

KPKL 69 Sihipun Gusti Ketawis Saking Anggenipun Nglampahi Sangsara

KPKL 70 Pisakitipun Gusti

KPKL 71 Gusti Yesus Nandhang Sangsara

KPKL 72 Sangsaranipun Gusti

KPKL 73 Gusti Sinalib

KPKL 74 Gusti Kasalib

KPKL 75 Kesambutan kula dumateng Gusti

KPKL 76 Etuking Karahayon

KPKL 77 Wungunipun Gusti Saking Padununganipun Tiyang Pejah

KPKL 78 Wungunipun Gusti Saking Padununganipun Tiyang Pejah

KPKL 79 Wungunipun Gusti Yesus

KPKL 80 Wungunipun Gusti

KPKL 90 Gumelaring Kratonipun Gusti

KPKL 81 Pamarta Kula Agesang

KPKL 82 Mekradipun Gusti Dhateng Swarga

KPKL 83 Mekradipun Gusti

KPKL 84 Tumedhakipun Roh Suci Dhateng Para Utusan

KPKL 85 Tumedhakipun Roh Suci

KPKL 86 Tumedakipun Roh Suci

KPKL 87 Panyuwun Ing Dinten Pentekosta

KPKL 88 Panyuwun ing Dinten Pentekosta

KPKL 89 Pentekosta

KPKL 91 Nyuwun Melaripun Kratoning Swarga

KPKL 92 Sabdanipun Allah

KPKL 93 Kratoning Swarga

KPKL 94 Pamradining Injil Sajagad

KPKL 95 Ing Waktu Badhe Winulang

KPKL 96 Ing Waktu Badhe Winulang

KPKL 97 Bakda Winulang

KPKL 98 Pamuji Bakda Winulang

KPKL 99 Baptisipun Lare Alit

KPKL 100 Baptisipun Lare Alit

KPKL 101 Pandonganipun Tiyang Ingkang Saweg Nglampahi Kabaptis

KPKL 102 Sadherek Enggal

KPKL 103 Pangaken Pitados

KPKL 104 Ing Wekdal badhe Bujana Suci

KPKL 105 Bujana Suci

KPKL 106 Bujana Suci

KPKL 107 Dhaupipun Sadherek

KPKL 108 Dhaupipun Sadherek

KPKL 109 Karahayonanipun Tiyang Gegriya

KPKL 110 Nucekaken Greja Enggal

KPKL 111 Rerepen Ing Wanci Dalu

KPKL 112 Warsa Enggal Kirang Sedinten

KPKL 113 Warsa Enggal

KPKL 114 Wilujeng Mlampah

KPKL 144 Kumandel ing Allah

KPKL 115 Pangandel Dumateng Allah

KPKL 116 Gusti Allah Kang Kagungan Puji

KPKL 117 Pamuji Konjuk ing Allah

KPKL 118 Sih Kawelasanipun Allah

KPKL 119 Sih Palimirmanipun Allah

KPKL 120 Sih Kamirahanipun Allah

KPKL 121 Sih Palimirmanipun Allah

KPKL 122 Rumentahing Palimirma

KPKL 123 Ngluhuraken Allah

KPKL 124 Panggunggung Konjuk Mring Pangeran

KPKL 125 Sih Palimirmanipun Gusti

KPKL 126 Nyuwun Manah Suci Ingkang Pitajeng

KPKL 127 Pangandel

KPKL 128 Kinanthi ing Gusti

KPKL 129 Gusti Panuntun Kula

KPKL 130 Nunggil Kaliyan Gusti VIDEO

KPKL 131 Gusti Mugi Sampun Langkung

KPKL 132 Tinebus Babar Pisan

KPKL 133 Pamarta Kula

KPKL 134 Kula Ugi

KPKL 135 Gusti Pananggel Kula

KPKL 136 Gusti Pangunsen Kula

KPKL 137 Manggul Salib

KPKL 138 Allah Mahaasih

KPKL 139 Gusti Yesus Ratu Adil

KPKL 140 Tansah Bingah

KPKL 141 Dhamparing Sih Rahmat

KPKL 142 Kidung Panelangsa

KPKL 143 Enggaring Manah

KPKL 145 Nyuwun Ayem ing Manah

KPKL 146 Asmaning Gusti Kula

KPKL 147 Pasamuwan Kaasta Ing Gusti

KPKL 148 Panarima

KPKL 149 Panggunggung Konjuk Mring Gusti Yesus

KPKL 150 Panggunggung Konjuk Mring Gusti Yesus

KPKL 151 Gusti Nampeni Tiyang Dosa

KPKL 152 Gusthi Pepadhanging Jagad

KPKL 153 Ayem Wonten ing Gusti

KPKL 154 Mareka Marang Gusti

KPKL 155 Yesus Nasarani Langkung

KPKL 156 Kori ingkang Menga

KPKL 157 Pitados ing Gusti

KPKL 158 Mandeng Ing Gusti

KPKL 159 Taksih Langkung Panggenan

KPKL 160 Anak Ilang

KPKL 161 Nyuwun Suci

KPKL 162 Amung Godhong

KPKL 163 Kidung Kangen

KPKL 164 Nagari Kang Endah

KPKL 165 Duwea Swiwi

KPKL 166 Padalemanipun Sang Rama

KPKL 167 Tumengaa

KPKL 168 Nginggilnya Kasa

KPKL 169 Kadonyan Lan Kaswargan

KPKL 170 Ngajal Kalayan Tentrem Rahayu

KPKL 171 Ngajalipun Sadherek
Pelatihan Online EasyWorship 2009 mulai 06 April 2015
- Soal Latihan 1 EasyWorship 2009 - Pembuatan Slide Tata Ibadah
- Register | Login

MENU UTAMA:
Kidung Pasamuan Jawi (KPJ)(1)
Alkitab JAWA Prajanjian Lawas(1)
Contoh Tata Ibadah GKJ(25)
Kalender GKJ 2017(7)
Kalender GKJ 2018(12)
Kalender GKJ 2019(12)
Kalender Liturgi GKJ 2023(12)
Khotbah GKJ 2016(1)
Kidung Pasamuan Jawi (KPJ)(317)
Kidung Pasamuwan Kristen (KPK)(8)
Kidung Pasamuwan Kristen Anyar (KPKA)(345)
Kidung Pasamuwan Kristen Lawas (KPKL)(171)
Kidung Ria GKJW(33)
Klasis Gereja Kristen Jawa (GKJ)(32)
NA(1)
Pembacaan Alkitab 2016(1)
Renungan GKJ 2022(29)
Renungan GKJ 2023(13)
Renungan GKJ 2024(1)
Renungan GKJW 2024(2)
Tata Ibadah GKJ 2024(1)
Tentang GKJ(3)
xx(6)
xxx(4)

Arsip Kidung Pasamuwan Kristen Lawas (KPKL)..


Register   Login  


Kalender Liturgi GKJ Juli 2023


Kostenlose Backlinks bei http://backl.pommernanzeiger.de Seitenpartner www.condor-bbs.com Rankingcloud.de - Hosting in der Cloud Suchmaschinenoptimierung Kostenloser Auto-Backlink von www.cheers2.de